Teletext Art Project
Teletext Art Project
                          1/7             Edwin van der Heide      _ 5
                 JODI
               Joost Rekveld
                Maki Ueda
                 Wlfr
                            _10

                ----------
                Pagina 379
                ----------
                            _15

             Vijf mediakunstenaars
              presenteren werk
              op NPS-Teletekst
                            _20          |  |  |  |  |  |  |  |
          5  10  15  20  25  30  35  40
          
 
2/7 Teletekst. Maximaal 40 x 23 karakters, 78 x 69 pixels, 8 kleuren, ongeveer 1 beeld per 5 seconden... het klinkt niet direct als de nieuwste standaard in mul-_ 5 timedia. Desondanks is dit wonderlijke medium ook nu nog erg populair. Vijf kunstenaars uit uiteenlopende di- sciplines lieten zich vrijwillig beper- _10 ken en inspireren door Teletekst. Ter ere van het twintigjarig jubileum van NOS-Teletekst maakten zij verrassend werk vanuit zeer verschillende invals- hoeken. _15 Van 1 april tot en met 31 mei 2000 kunt u iedere dag het werk van een van deze kunstenaars zien op pagina 379 van NPS- teletekst. Uitzendschema op pagina 380. _20 Dit project werd financieel mogelijk ge- maakt door de NPS. | | | | | | | | 5 10 15 20 25 30 35 40
 
3/7 Edwin van der Heide SYM 1 t/m SYM 9 2000 _ 5 Puntsymmetrische pixelwolken dansen over het televisiescherm en vormen Rorschach- test-achtige figuren. Kleur 2000 _10 Een 'flicker-film' voor Teletekst: com- plementaire kleuren wisselen elkaar af. _15 Te zien op pagina 379: 1, 2, 3, 4, 9, 14, 19, 24, 29 apr 2000 4, 9, 14, 19, 24, 29 mei 2000 Edwin van der Heide (1973) is componist _20 van electronische muziek, klank-instal- laties en performances. www.knoware.nl/users/heide | | | | | | | | 5 10 15 20 25 30 35 40
 
4/7 JODI zonder titel 2000 _ 5 Zwarte patronen beinvloeden het onder- liggende televisiebeeld. zonder titel 2000 De deconstructie van het medium. _10 _15 Te zien op pagina 379: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 apr 2000 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 mei 2000 JODI (Joan Heemskerk en Dirk Paesmans) _20 terroriseert moderne media. www.jodi.org | | | | | | | | 5 10 15 20 25 30 35 40
 
5/7 Joost Rekveld #29-I 2000 _ 5 Een voorstudie van wat uiteindelijk moet uitmonden in een computergegenereerde, abstracte film waarin alle beelden opge- bouwd zijn uit overlappende kleurvlak- ken. Uitgangspunt voor de compositie _10 zijn de ruimtelijke en dynamische dub- belzinnigheden die ontstaan door ver- schillende soorten kleuroverlapgedrag te combineren. _15 Te zien op pagina 379: 1, 2, 3, 7, 12, 17, 22, 27 apr 2000 2, 7, 12, 17, 22, 27 mei 2000 Joost Rekveld (1970) maakt abstracte _20 films en kinetische lichtinstallaties. www.xs4all.nl/~rekveld | | | | | | | | 5 10 15 20 25 30 35 40
 
6/7 Maki Ueda Een dag van een eenzame hond 2000 _ 5 Animatie over een dag uit het leven van een jong hondje dat alleen thuis is. Ze gaat op onderzoek uit in het huis. Maar als ze moe wordt en in slaap valt, be- gint ze te dromen... _10 zonder titel 2000 Digitalisatie-experiment op basis van de afbeelding van een paprika. _15 Te zien op pagina 379: 1, 2, 3, 8, 13, 18, 23, 28 apr 2000 3, 8, 13, 18, 23, 28 mei 2000 Maki Ueda (1974) komt uit Japan. Zij in-_20 teresseert zich voor de relatie tussen kunst en omgeving. www.sfc.keio.ac.jp/~makiueda | | | | | | | | 5 10 15 20 25 30 35 40
 
7/7 Wlfr 3dTt 2000 _ 5 Twaalf varianten op de kubus worden in hun rotatieproces geprojecteerd op het platte teletekst-scherm. De lage resolu- tie zorgt ervoor dat de vormen zich be- wegen in het grensgebied tussen ruimte- _10 lijke herkenbaarheid en een tweedimen- sionaal lijnenspel. De ?-toets biedt soms visueel houvast. _15 Te zien op pagina 379: 1, 2, 3, 6, 11, 16, 21, 26 apr 2000 6, 11, 16, 21, 26, 31 mei 2000 Wlfr is een potentiele ordening van _20 gegevens en wordt onderzocht door T A W Stolk (1967). www.wlfr.nl | | | | | | | | 5 10 15 20 25 30 35 40
 
Studio Edwin van der Heide
Teletext Art Project