ACPA logo


Uitnodiging opening kunstwerk Fluisterende wind


Invitation Opening Artwork Whispering Wind

Fluisterende Wind - image 1- English below -


U bent van harte uitgenodigd voor de opening van het kunstwerk Fluisterende wind van Edwin van der Heide.

Fluisterende wind bevindt zich in de nieuwe passage die dwars onder het onlangs gerenoveerde P.J. Vethgebouw van de Universiteit Leiden loopt. Zo is er een nieuwe verbinding tussen de Sterrewacht en de Hortus botanicus ontstaan. Het werk bestaat uit een wandreliëf van 12,5 bij 2,5 meter en een 8-kanaals generatieve geluidscompositie. De compositie creëert een continuüm tussen ruis en menselijke stem wat resulteert in momenten waarop wind lijkt te gaan fluisteren.
 
Fluisterende wind is mede tot stand gekomen op initiatief van Marcel Cobussen, hoogleraar Auditieve Cultuur aan de Academy of Creative and Performing Arts. Cobussen is tevens oprichter van Phonotonie, een centrum dat met name aandacht wil vestigen op het verbeteren van de auditieve omgeving in stedelijke gebieden.
 
De officiële opening zal verricht worden door Robert Strijk, wethouder van Economische Zaken, Bereikbaarheid, Cultuur en Binnenstad van de gemeente Leiden, op woensdag 29 november 2017 vanaf 16.00 uur.

Wij verheugen ons op uw komst!

Met hartelijke groet,

Leiden University Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)
Edwin van der Heide
Marcel Cobussen

Programma:

16:00 - 16:30          Inloop 

16:30 - 17:00          Toespraken en officiële opening door wethouder Robert Strijk

17:00 - 18:00          Feestelijke receptie


Adres:
P.J. Vethgebouw, Nonnensteeg 1-3, Leiden

RSVP:
U kunt zich aanmelden via acpa@hum.leidenuniv.nl Fluisterende Wind - image 2


You are cordially invited to attend the opening of the artwork Whispering Wind by Edwin van der Heide.

Whispering Wind (Fluisterende wind) is situated in the new passage that cuts right under the recently renovated P.J. Veth building of Leiden University. With this passage a new pathway between the Leiden Observatory and the Hortus Botanicus has been created. The artwork consists of a wall relief of 12.5 by 2.5 meters and an 8-channel generative sound composition. The composition creates a continuum between noise and human voice which results in moments when wind seems to be whispering.

Whispering Wind was established at the initiative of Marcel Cobussen, professor of Auditory Culture at the Academy of Creative and Performing Arts. Cobussen is also the founder of Phonotonie, a center that wants to draw particular attention to improving the auditory environment in urban areas.
 
The official opening will be performed by Robert Strijk, alderman of Economic Affairs, Accessibility, Culture and City Center of Leiden, on Wednesday, November 29, 2017 from 4:00 pm.

We are looking forward to seeing you!

With kind regards,

Leiden University Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)
Edwin van der Heide
Marcel Cobussen

Programme:

16:00 - 16:30          Entry

16:30 - 17:00          Speeches and official opening by alderman Robert Strijk

17:00 - 18:00          Festive reception


Address:
P.J. Vethgebouw, Nonnensteeg 1-3, Leiden

RSVP:
Please register via acpa@hum.leidenuniv.nl